Xúc tiến dự án hỗ trợ phát triển lúa - tôm

Xúc tiến dự án hỗ trợ phát triển lúa - tôm
Ngày đăng: 19/10/2023 08:57 AM

Cuộc họp nhằm đánh giá mô hình ở huyện Thới Bình thời gian qua và đưa ra kế hoạch, định hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Ngày 18/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp xúc tiến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vùng lúa - tôm. Tham dự có đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú.

Trình bày nội dung đề xuất nhân rộng mô hình lúa - tôm, ông Lâm Thái Xuyên, đại diện Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, thông tin, tổng diện tích mô hình lúa - tôm tại Cà Mau gần 38.000 ha; năng suất bình quân tôm sú đạt từ 250-300 kg/ha, lúa 3-4,5 tấn/ha, tôm càng xanh 250-300 kg/ha.

Tỉnh hiện đang thí điểm triển khai Dự án đầu tư sản xuất lúa - tôm có trách nhiệm (Dự án) tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, với diện tích trên 46 ha, có 17 hộ nuôi. Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú làm chủ dự án, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác từ WWF Việt Nam và Deltares - Hà Lan.

Ông Xuyên cho biết thêm, giai đoạn 2023-2032, Dự án sẽ triển khai 30.000 ha tại ĐBSCL. Dự án đang triển khai giai đoạn 2 (từ năm 2023-2024) tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình với diện tích 150 ha.

Mục tiêu Dự án là nâng cao năng suất, chất lượng tôm - lúa thông qua thực hiện theo Tiêu chuẩn ASC; tăng thu nhập cho người dân; tăng cường trao đổi nước, giám sát bồi lắng phù sa đồng ruộng; xây dựng chuỗi liên kết tôm - lúa và tăng cường liên kết các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tôm - lúa; thúc đẩy phát triển bền vững tôm - lúa, tiếp cận vốn vay ưu đãi; nâng cao năng lực và nhận thức về sản xuất có trách nhiệm và an toàn môi trường.

Mục tieu cụ thể, thực hiện sản xuất theo chứng nhận ASC cho nuôi tôm tại Cà Mau, năng suất tôm đạt 500 kg/ha (mô hình truyền thống 200-250kg/ha); thực hiện sản xuất lúa đạt chứng nhận hữu cơ hoặc an toàn, năng suất đạt 4-5 tấn/ha.

Hướng tới giúp tăng thu nhập của nông hộ lên 3 lần, lợi nhuận đạt ít nhất 100 triệu đồng/ha/năm thông qua việc cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm, hộ sản xuất được liên kết với công ty thu mua.

Bên cạnh đó, tăng cường chuỗi liên kết lúa - tôm, Công ty Minh Phú liên kết với người dân, hướng dẫn hộ dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ và tổ chức thực hiện đánh giá chứng nhận; tổ chức thu mua sản phẩm tôm đạt chứng nhận cho hộ tham gia (giá tăng thêm 5.000 đồng/kg).

Tỉnh hiện đang thí điểm triển khai Dự án đầu tư sản xuất lúa - tôm có trách nhiệm tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, với diện tích trên 46 ha, có 17 hộ nuôi. Ảnh: Kim Cương

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử khẳng định, tỉnh, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao Dự án, đặc biệt là diện tích chứng nhận ASC, đây là tiền đề quan trọng để phát triển trong thời gian tới. Tỉnh Cà Mau cam kết sẽ tích cực tham gia vào quá trình thử nghiệm này.

Mong muốn triển khai thêm ở nhiều vùng nuôi khác, đặc biệt là vùng chuyên tôm trong tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử lưu ý: “Chúng ta phải đánh giá một cách khoa học, khách quan, sát thực tế để triển khai hiệu quả Dự án ở giai đoạn 2 cũng như trong 10 năm tiếp theo. Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là việc tiếp cận của người nuôi, song song đó là yếu tố hạ tầng phục vụ sản xuất. Cần nghiên cứu tính khả thi việc giúp người dân tiếp cận nguồn vay thông qua doanh nghiệp mà cụ thể là Công ty TNHH Xã hội tôm chứng nhận Minh Phú; làm gì để giúp doanh nghiệp thu hồi vốn và phát huy hiệu quả của mô hình”./.

Phú Hữu (Báo Cà Mau)

Zalo
Hotline