Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 33 tỷ USD trong 8 tháng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 33 tỷ USD trong 8 tháng
Ngày đăng: 31/08/2023 09:19 AM

Tôm thẻ chân trắng

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 59,69 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: uv-vietnam

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 59,69 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay; trong đó, xuất khẩu 33,21 tỷ USD, nhập khẩu 26,48 tỷ USD, xuất siêu 6,72 tỷ USD.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 33,21 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm thuỷ sản đạt 5,68 tỷ USD lâm sản 8,95 tỷ USD...

Sản lượng thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 837,4 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 485,8 nghìn tấn, tăng 3,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 351,6 nghìn tấn, giảm 0,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 5.931 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 4.254,3 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 812,2 nghìn tấn, tăng 3,6%; thủy sản khác đạt 864,5 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Một số nhóm mặt hàng có giá trị xuất tăng như: Nông sản 16,9 tỷ USD, tăng 11,5 % (đóng góp bởi giá trị XK nhóm hàng rau quả 3,45 tỷ USD, tăng 57,5%; gạo 3,17 tỷ USD, tăng 36,1%; hạt điều 2,23 tỷ USD, tăng 8,9%; cà phê 2,94 tỷ USD, tăng 2,3%); sản phẩm chăn nuôi 325 triệu USD, tăng 26,1%.

Về thị trường, 8 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 9,8%; Mỹ chiếm 20,6%, giảm 27,4%; và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 10,6%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm; an toàn thực phẩm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

PV/VOV

Zalo
Hotline