Việt Nam đang bán gạo cho thị trường nào nhiều nhất?

Việt Nam đang bán gạo cho thị trường nào nhiều nhất?
Ngày đăng: 06/09/2023 09:13 AM

ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam trong 7 tháng của năm 2023. Ảnh: Trung Chánh.

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 7 tháng của năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gạo đến khoảng 30 thị trường, trong đó thị trường lớn tập trung vào Trung Quốc và ba nước ASEAN.

Số liệu được tổng hợp từ thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, trong 7 tháng của năm 2023, trong số trên dưới 30 thị trường xuất khẩu gạo thì Philippines luôn là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia.

Quốc gia

Lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam trong 7 tháng của năm 2023

Đơn vị tính: tấn

Philippines 1.950.000
Trung Quốc 720.000
Indonesia 603.000
Malaysia 231.000

Nguồn: VFA. Các số liệu do tác giả tổng hợp. Số liệu đã được làm tròn. 

Trong 7 tháng của năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 4,9 triệu tấn gạo, trong đó thị trường châu Á chiếm 3,5 triệu tấn, tương đương 71%.

Tháng 1-2023, Việt Nam xuất khẩu được hơn 359.000 tấn gạo, giá trị thu về là gần 186,6 triệu đô la Mỹ. Trong đó, 10 nước nhập khẩu lớn nhất chủ yếu nằm ở khu vực châu Á, và châu Phi. Bốn nước mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất là Philippines, chiếm gần 36%; Indonesia chiếm gần 24%, Trung Quốc hơn 13%, Bờ Biển Ngà là 8,6%.

Tháng 2- 2023, Việt Nam xuất khẩu gần 535.000 tấn, giá trị thu về là hơn 286 triệu đô la. Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam. Cụ thể, Philippines chiếm hơn 51%, Trung Quốc chiếm gần 20%, Indonesia chiếm gần 11%. Ghana, Bờ Biển Ngà và UAE xếp vị trí thứ 8, 9 và 10 trong top 10 thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng này.

Tháng 3-2023, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu đạt gần 962.000 tấn, giá thị thu về là gần 509 triệu đô la Mỹ. Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất với hơn 491.000 tấn, chiếm hơn 51%. Tiếp theo là Trung Quốc chiếm hơn 19,5%, Malaysia với hơn 6%, Ghana chiếm 5,5%.

Tháng 4-2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo, giá trị thu về là gần 545,8 triệu đô la Mỹ. Philippines vẫn dẫn đầu với lượng nhập khẩu hơn 395.000 tấn, chiếm gần 38%, tiếp đến là Trung Quốc với 16%, Indonesia với hơn 15%, Malaysia với gần 8%.

Tháng 5-2023, đã có hơn 724.600 tấn gạo đã được xuất đi, giá trị thu về là hơn 390 triệu đô la Mỹ. Tháng 6, lượng gạo xuất khẩu là gần 618.000 tấn, giá trị thu về 341 triệu đô la Mỹ. Tháng 7-2023, Việt Nam xuất khẩu được gần 661.000 tấn, giá trị thu về là gần 363 triệu đô la Mỹ.

N.H (KTSG Online)

Zalo
Hotline