Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt trên 848 nghìn tấn

Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt trên 848 nghìn tấn
Ngày đăng: 13/11/2023 09:37 AM

Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt trên 848 nghìn tấn

Sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023

Theo Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt 848,5 nghìn tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng cá đạt 596,9 nghìn tấn, tăng 2,3%; sản lượng tôm đạt 134,1 nghìn tấn, tăng 6,2%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 7.645,1 nghìn tấn, tăng 2,2%, trong đó sản lượng cá đạt 5.455,9 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 1.091,4 nghìn tấn, tăng 4,4%.

Sản xuất thủy sản trong tháng 10 năm 2023 đạt khá, nuôi trồng thủy sản phát triển nhiều mô hình nuôi công nghệ cao, đặc biệt là nuôi tôm siêu thâm canh. Mặc dù đang vào mùa biển động nhưng nhiều tàu thuyền vẫn nỗ lực ra khơi đánh bắt gần bờ nên sản lượng khai thác thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về nuôi trồng thủy sản

 Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 10 đầu năm 2023 ước đạt 544,4 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 365,2 nghìn tấn, tăng 3,5%, tôm đạt 120,6 nghìn tấn, tăng 6,8%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.336,9 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cá đạt 2.875,5 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 972,6 nghìn tấn, tăng 5,0%.

Về nuôi cá tra: Sản lượng cá tra trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 171,5 nghìn tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng cá tra ước đạt 1.409,6 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu tăng ở diện tích vùng nuôi của doanh nghiệp.

 Nuôi tôm nước lợ: Sản lượng tôm sú trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 23,0 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 89,2 nghìn tấn, tăng 8,4%.

Khai thác thủy sản

 Sản lượng thủy sản khai thác tháng 10 năm 2023 ước đạt 304,1 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 231,7 nghìn tấn, tăng 0,4%; tôm đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 0,7%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác đạt 3.308,3 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cá đạt 2.580,4 nghìn tấn, tăng 0,5%, tôm đạt 118,8 nghìn tấn, tăng 0,2%.

Sản lượng khai thác biển trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 283,6 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 3.140,9 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2022.

 Sản lượng cá ngừ đại dương trong 10 tháng đầu năm 2023 của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ mắt to, vây vàng ước đạt 16.880 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tại Phú Yên đạt 3150 tấn, giảm 6,2%; tại Bình Định đạt 12.200 tấn, tăng 15,9 %; tại Khánh Hòa đạt 1530 tấn, giảm khoảng 37%.

Trên thị trường, cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhìn chung vẫn trầm trong tháng 10 năm 2023, giá duy trì trong khoảng 27.000 đến 27.500 đồng/kg đối với kích cỡ 800g đến 1kg, chưa có nhiều các hợp đồng bắt mới. Các công ty và đơn vị gia công duy trì công suất ổn định ở mức thấp từ nguồn cá nhà.

Giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tai ĐBSCL tháng 10 năm 2023 tiếp tục giảm 4.000 đồng/kg xuống quanh mức 25.000 đến 26.000 đồng/kg. Giá cá tra giống liên tục giảm kể từ cuối tháng 9 năm 2023 đến nay do thời tiết mưa, dịch bệnh tăng làm giảm nhu cầu của cả công ty và hộ nuôi tư nhân. 

Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL nửa đầu tháng 10 năm 2023 có xu hướng giảm do nhu cầu thị trường nội địa cùng tình hình xuất khẩu chậm và có dấu hiệu tăng trở lại vào cuối tháng nhưng lượng tôm không còn nhiều.

Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg trung bình được thu mua ở mức 183.000 đồng/kg trong tháng 10 năm 2023, tăng 3.000 đồng/kg so với tháng 9 năm 2023; cỡ 30 con/kg ở mức 130.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg là 118.000 đồng/kg, giảm 9.200 đồng/kg.

Giá tôm thẻ chân trắng ướp đá cỡ 30 con/kg trung bình ở mức 122.000 đồng/kg, giảm 3.300 đồng/kg; cỡ 50 con/kg 97.000 đồng/kg, giảm 8.300 đồng/kg; cỡ 70 con/kg 87.000 đồng/kg, giảm 3.300 đồng/kg; cỡ 100 con/kg 78.300 đồng/kg, tăng 330 đồng/kg. 

Nhìn chung, tổng sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồng đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. 

Tổng Cục Thủy Sản

Zalo
Hotline