Thủy sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu khắt khe từ Ủy ban châu Âu

Thủy sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu khắt khe từ Ủy ban châu Âu
Ngày đăng: 12/09/2023 09:39 AM
thủy sản

Chế biến thủy sản xuất khẩu phải đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu vào EU

Các lô hàng thủy sản nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU; các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu trong nước... phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ Ủy ban châu Âu.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, mới đây, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn 629/CCPT-ATTP gửi cơ quan thẩm quyền các nước về yêu cầu chứng nhận cho lô hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU.

Theo đó, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường thông báo yêu cầu nội dung chứng nhận cho các lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu từ các nước vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu vào EU.

Theo đó, yêu cầu chung đối với lô hàng xuất khẩu vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu vào EU: lô hàng thủy sản từ quốc gia, vùng lãnh thổ, từ cơ sở (tàu chế biến, tàu đông lạnh, tàu cấp đông, cơ sở chế biến, kho lạnh) trong danh sách được EU công nhận;

Lô hàng được sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm của EU (Quy định EC số 178/2002, 852/2004, 853/2004);

Sản phẩm đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu vi sinh vật, chất ô nhiễm, ghi nhãn đáp ứng quy định có liên quan của EU và được giám sát, kiểm soát bởi cơ quan thẩm quyền trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Nội dung chứng nhận trong Giấy chứng thư (Health/Veterinary Certificate) do cơ quan quản lý an toàn thực phẩm xuất khẩu các nước cấp kèm theo với lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản; nhuyễn thể 2 mảnh vỏ xuất khẩu vào Việt Nam.

Riêng đối với các lô hàng cá ngừ đông lạnh, ngoài việc đáp ứng yêu cầu nêu nêu trên, đề nghị cung cấp thông tin chứng nhận trong Chứng thư về phương pháp cấp đông và nhiệt độ cấp đông cá sau khi khai thác trên tàu, và thực hiện chứng nhận cho lô hàng dùng làm: sản xuất đồ hộp, sản phẩm dùng làm thực phẩm cho người.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng Việt Nam trong việc thực hiện kiểm soát và có đủ thông tin thực hiện chứng nhận cho các lô hàng thủy sản được chế biến tại Việt Nam từ nguyên liệu nhập khẩu từ các nước và xuất khẩu vào EU, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường đề nghị cơ quan cấp Chứng thư với các nội dung chứng nhận theo đề nghị nêu trên khi nhà xuất khẩu, cơ sở sản xuất của các nước đề nghị nội dung chứng nhận trước khi lô hàng xuất khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, để đáp ứng quy định mới của Ủy ban châu Âu theo khuyến cáo của Đoàn thanh tra EU vào tháng 6/2023, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU trong khi chờ cập nhật quy định bổ sung đối tượng đưa vào chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT, các doanh nghiệp thủy sản, cơ sở sơ chế, cung cấp nguyên liệu thủy sản xuất khẩu vào EU phải tuân thủ một số quy định.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức thẩm định, đánh giá sự tuân thủ quy định, quy chuẩn của Việt Nam và EU về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm cho cơ sở chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thuỷ sản xuất khẩu đi thị trường EU, cấp mã số cơ sở theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT; sử dụng biểu mẫu và hướng dẫn thẩm định đối với cơ sở sơ chế, kho bảo quản độc lập ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT.

Tổ chức đăng ký với cơ quan thẩm quyền EU đưa tên các cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm cho cơ sở chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu vào EU trong trường hợp kết quả thẩm định, đánh giá đạt yêu cầu.

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU chủ động thông báo cho chủ cơ sở sơ chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm và cơ sở bảo quản thành phẩm thủy sản đăng ký với Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường và các đơn vị trực thuộc Cục trên địa bàn phụ trách để được thẩm định, đánh giá bổ sung vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu vào EU.

Lê Thu (Hải Quan Online)

 

Zalo
Hotline