Phan Thiết: Tăng cường phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Phan Thiết: Tăng cường phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ngày đăng: 29/09/2023 09:59 AM

Từ đầu năm đến nay, TP. Phan Thiết không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết vừa có văn bản chỉ đạo UBND thành phố, các phường, xã tăng cường công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, trong 8 tháng đầu năm 2023 TP. Phan Thiết không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thành ủy Phan Thiết yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, thực hiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né và UBND các phường, xã có nghề cá kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá của địa phương hoạt động ngoài tỉnh, các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Đảng ủy các xã, phường có tàu thuyền hoạt động nghề cá nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn triển khai nghiêm túc nhiệm vụ chống khai thác IUU, nhất là tuyên truyền, vận động phòng, chống khai thác IUU. Rà soát, lập danh sách tàu cá ở địa phương mình có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU đến cấp cơ sở, cộng đồng ngư dân ven biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời phê phán nghiêm khắc những hành vi vi phạm về khai thác IUU.

C.Tường ( Báo Bình Thuận)

Zalo
Hotline